Ceatec Sweden AB är återförsäljare av
BBX-bryggan i Södra och Mellersta Sverige

För mellersta & södra Sverige
Ring oss på 070 301 23 04
eller maila oss

.
Meny

Flytbrygga

BBX-bryggan är ingen flytbrygga, den står på stolpar.

Grundidén med BBX-bryggan är:

  • Att den ska vara lätt och enkel att lägga i och ta upp ur sjön.
  • Hållbarhet med minimalt underhåll.
  • Möjlig att bygga och utforma efter egna krav och smak.
  • Säkerhet bland annat att barn inte fastnar under bryggan.